งานวิจัย และประโยชน์ของคอมบูชา

ข้อมูลเบื้องต้น และประโยชน์ของคอมบูชา

โดย ดร.ธิดา แก้วคต จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอมบูชา (ชาหมัก) เกิดจากการนำน้ำชา ได้แก่ ชาเขียว ชาอู่หลง และชาดำ มาหมักด้วยจุลินทรีย์ในกลุ่มแบคทีเรีย, ยีสต์ที่มีประโยชน์ และน้ำตาลซูโครส ระหว่างกระบวนการหมักยีสต์จะเปลี่ยนน้ำตาลซูโครสเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และเปลี่ยนน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเป็นแอกอฮอล์ เป็นสภาวะที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของกลุ่มแบคทีเรียที่สามารถใช้แอลกอฮอล์เป็นสารตั้งต้นในการผลิตกรดอินทรีย์ที่มีประโยชน์ 

กรดอินทรีย์ที่พบในคอมบูชา ได้แก่ 

  1. Glucuronic acid - ขับพิษตับ ลดมะเร็งในกระเพาะอาหาร ลดการสะสมเชื้อในช่องปาก
  2. Gluconic acid - ลดการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร
  3. DSL ( D-saccharic acid-1,4-lactone)  - ขับพิษตับ ยับยั้งสารก่อมะเร็ง ลดคอเรสเตอรอล ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเซลล์มะเร็ง 
  4. Acetic acid - ต้านแบคทีเรีย ต้านเซลล์มะเร็ง
  5. Ascorbic acid - ลดการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค ยับยั้งเซลล์มะเร็ง
  6. Succinic acid - ยับยั้งเซลล์มะเร็ง

จากการศึกษาพบว่าคอมบูชาที่ผลิตจากชาดำจะมีปริมาณกรดอินทรีย์ที่มีประโยชน์สูงกว่าคอมบูชาจากชาเขียวและชาอู่หลง นอกจากกรดอินทรีย์ที่มีประโยชน์แล้ว คอมบูชายังมีสารประกอบฟีนอลิก มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีส่วนช่วยยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร และยับยั้งเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ในหลอดทดลองได้