เกี่ยวกับ DSL
(D-saccharic acid-1,4-lactone)

สาร DSL (D-saccharic acid-1,4-lactone) เป็นสารสำคัญที่พบใน Fermen Thé ทั้งสูตร Original และสูตร Light (พบมากในสูตร Light) โดยทั่วไปแล้วสาร DSL จะพบได้จากกระบวนการหมักของชาหมัก มีสรรพคุณเด่นในการช่วยกำจัดสารพิษและสารก่อมะเร็งออกจากร่างกาย รวมไปถึงสรรพคุณอื่น ๆ เช่น ลดการสะสมสารตกค้างในตับ ไต, ส่งเสริมการทำงานของตับ, ช่วยป้องกันและยับยั้งเซลล์มะเร็ง เป็นต้น

 DSL กับกระบวนการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย

สารพิษที่เข้าสู่ร่างกายจะถูกกำจัดออกด้วยกระบวนการ “กลูคูโรดิเนชั่น” (Glucuronidation) โดยสารพิษจะรวมตัวกับกรดกลูคูโรนิก ทำให้สารพิษกลายเป็นสารประกอบเชิงซ้อน “กลูคูโรไนด์” (Glucuronide Complex) ซึ่งมีความเป็นพิษน้อยลง จะถูกขับออกจากตับทางท่อน้ำดี เข้าสู่ลำไส้ใหญ่และกำจัดทิ้งทางอุจจาระ

ขณะที่สารกลูคูโรไนด์อยู่ในลำไส้ใหญ่เพื่อรอการกำจัดทิ้ง จะถูกเอ็นไซม์ “เบต้ากลูคูโรนิเดส” (β-glucuronidase) ซึ่งสังเคราะห์จากแบคทีเรีย “อีโคไล” (Escherichia coli) ที่อาศัยในลำไส้ใหญ่ ปล่อยสารพิษและดูดซึมกลับเข้าสู่ร่างกาย
โดยสาร DSL จะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ “เบต้ากลูคูโรนิเดส” เพื่อกำจัดสารพิษออกจากร่างกายทางน้ำดีและไปทางอุจจาระและปัสสาวะ เป็นการปิดกั้นการเกิดสารก่อมะเร็ง ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้

งานวิจัยเกี่ยวกับ DSL

มีงานวิจัยที่บ่งบอกว่าคนที่มีการทำงานของเอ็นไซม์ “เบต้ากลูคูโรนิเดส” (β-glucuronidase) สูง จะมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่สูงกว่าคนทั่วไป เนื่องจากสารก่อมะเร็งที่ถูกกำจัดทิ้งโดยกระบวนการกลูคูโรนิเดชั่น จะถูกปลดปล่อยโดยเอนไซม์ชนิดนี้ และดูดซึมเข้าสู่ผนังลำไส้ใหญ่ มีรายงานว่าสาร DSL (D-saccharic acid-1,4-lactone) ซึ่งเป็นสารที่พบในคอมบูชะเช่นเดียวกับกรดกลูคูโรนิก สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์เบต้ากลูคูโรนิเดส DSL จึงช่วยส่งเสริมการกำจัดสารก่อมะเร็งและสารพิษอื่นๆ ออกจากร่างกาย

ดังนั้นการที่ร่างกายได้รับอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีกรดกลูคูโรนิกและสาร DSL จึงช่วยส่งเสริมการทำงานของตับในการกำจัดสารก่อมะเร็ง และสารพิษต่างๆออกจากร่างกาย

ขอบคุณข้อมูลจาก : รศ.ดร.สุรพล นธการกิจกุล และ รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด
จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัย  : https://bymsorganics.com/pages/researches